Калъф за защита от прах, влага и дъжд BLISSTOOL PTC4R
Представяне

BLISSTOOL PTC4R представлява калъф за защита от прах, влага и дъжд на електронния блок на BLISSTOOL металдетектори, модели LTC64 и LTC64X.

За целта, BLISSTOOL PTC4R се поставя (облича) върху кутията с електронния блок на металдетектора.

С цел многократното му поставяне и сваляне, някои от страните (панелите) на BLISSTOOL PTC4R се съединяват с лепенки тип велкро.

BLISSTOOL PTC4R е изработен от здрави, гъвкави и водоустойчиви материали, като кожа, и прозрачен материал наподобяващ стъкло, който осигурява видимост в областите в които са налични органи за настройка, индикация и обслужване на металдетектора.

BLISSTOOL PTC4R предпазва електронния блок на металдетектора от надраскване, удари, прах, влага и дъжд: на терени осеяни с остри камъни; на песъчливи терени; на кални терени; при наличие на роса; когато вали (ръми) слаб дъжд; при наличие на сняг; когато вали слаб сняг.

Преди поставяне на калъфа BLISSTOOL PTC4R върху кутията с електронния блок на металдетектора, потребителя трябва да настрои металдетектора към съответния терен. Това е необходимо, тъй като с поставен калъф, потребителя няма пряк достъп до потенциометрите и превключвателите за настройка на металдетектора.

Върху предният панел на BLISSTOOL PTC4R, е наличен отвор с капаче, чрез който се осигурява достъп до потенциометър VOLUME, с цел включване и изключване на металдетектора и задаване на желаната от потребителя сила на звука, без нуждата от сваляне на калъфа.

Върху задният панел на BLISSTOOL PTC4R са налични: отвор за включване към конектор COIL на буксата на търсещата бобина; отвор с капаче, за включване към конектор PHONES на буксата на слушалките (ако потребителя използва такива); отвор с капаче през който се чува звука от високоговорителя.

Поставянето на BLISSTOOL PTC4R върху кутията с електронния блок на металдетектора, се извършва чрез нахлузване на калъфа в посока от предния към задния панел на електронния блок. За целта, BLISSTOOL PTC4R трябва да се намира в разглобено състояние, т.е. лепенките му тип велкро, чрез които са съединени отделните му страни (панели), трябва да бъдат предварително разлепени.