• Bulgarian
  • English
BLISSTOOL
Advertisement

17 January 2018

Привет, Страннико
Вход или Регистрация.
Забравена Парола?
BLISSTOOL LTC64X v2 - Полеви тестове по време на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България, 28.05.2011 - 29.05.2011, Копринка, Казанлък (1 разглежда/т)
_GEN_GOTOBOTTOM Отговори Фаворити: 0
ТЕМА: BLISSTOOL LTC64X v2 - Полеви тестове по време на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България, 28.05.2011 - 29.05.2011, Копринка, Казанлък
#1119
BLISSTOOL LTC64X v2 - Полеви тестове по време на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България, 28.05.2011 - 29.05.2011, Копринка, Казанлък 2011/11/05 10:54 Рейтинг: 18  
BLISSTOOL LTC64X v2 - Полеви тестове по време на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България, 28.05.2011 - 29.05.2011, Копринка, Казанлък
---
---
Демонстрация на BLISSTOOL металдетектори на полигона на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България, 28.05.2011 - 29.05.2011, Копринка, Казанлък
---
/20/ - BLISSTOOL LTC64X v2 :: Засичане на монета и отхвърляне на желязо разположено под силно минерализиран камък с дебелина около 10 см
Засичане на монета с диаметър 24.25 мм (50 евро цента) и отхвърляне на желязо разположено под силно минерализиран камък с дебелина около 10 см, с металдетектор BLISSTOOL LTC64X version 2 по време на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България, 28.05.2011 - 29.05.2011, Копринка, Казанлък
http://www.youtube.com/watch?v=UjY5AFB3gUc
---
/19/ - BLISSTOOL LTC64X v2 :: Засичане на различни монети и отхвърляне на желязо разположено под силно минерализиран камък с дебелина около 10 см
Засичане на различни монети и отхвърляне на желязо разположено под силно минерализиран камък с дебелина около 10 см, с металдетектор BLISSTOOL LTC64X version 2 по време на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България, 28.05.2011 - 29.05.2011, Копринка, Казанлък
http://www.youtube.com/watch?v=NwTtQ0RyaKk
---
/18/ - BLISSTOOL LTC64X v2 :: Демонстрация на замърсеността на почвата на полигона на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България
Демонстрация с металдетектор BLISSTOOL LTC64X version 2 на замърсеността на почвата на полигона на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България, 28.05.2011 - 29.05.2011, Копринка, Казанлък. Глинеста почва със средна степен на минерализация.
http://www.youtube.com/watch?v=u23cIccrdO4
---
/17/ - BLISSTOOL LTC64X v2 :: Засичане на монета 19.75 мм (10 евро цента) на дълбочина 25 см в глинеста почва със средна степен на минерализация
Засичане на монета с диаметър 19.75 мм (10 евро цента) на дълбочина 25 см в глинеста почва със средна степен на минерализация, с металдетектор BLISSTOOL LTC64X version 2 на полигона на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България, 28.05.2011 - 29.05.2011, Копринка, Казанлък
http://www.youtube.com/watch?v=aD0iHGEWyL8
---
/16/ - BLISSTOOL LTC64X v2 :: Засичане на монети на дълбочина 25 см в глинеста почва със средна степен на минерализация
Засичане на монета с диаметър 19.75 мм (10 евро цента) и на монета с диаметър 24.25 мм (50 euro cent) на дълбочина 25 см в глинеста почва със средна степен на минерализация, с металдетектор BLISSTOOL LTC64X version 2 на полигона на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България, 28.05.2011 - 29.05.2011, Копринка, Казанлък
http://www.youtube.com/watch?v=v4GnkKVPjaA
---
/15/ - BLISSTOOL LTC64X v2 :: Балансиране в режим на ръчен и автоматичен земен баланс. Засичане на монета.
Балансиране в режим на ръчен и автоматичен земен баланс. Засичане на монета с диаметър 24.25 мм (50 евро цента) на дълбочина 25 см в глинеста почва със средна степен на минерализация, с металдетектор BLISSTOOL LTC64X version 2 на полигона на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България, 28.05.2011 - 29.05.2011, Копринка, Казанлък
http://www.youtube.com/watch?v=ZRPjTt1JzBQ
---
/14/ - Представяне на полигона на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България
Представяне на полигона на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България, 28.05.2011 - 29.05.2011, Копринка, Казанлък. Глинеста почва със средна степен на минерализация.
http://www.youtube.com/watch?v=xWwI8iTgvfY
---
---
Демонстрация на BLISSTOOL металдетектори по време на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България, 28.05.2011 - 29.05.2011, Копринка, Казанлък
---
/13/ - BLISSTOOL LTC64X v2 :: Засичане на монета разположена под различни силно минерализирани камъни
Засичане на монета с диаметър 24.25 мм (50 евро цента) разположена под различни силно минерализирани камъни, с металдетектор BLISSTOOL LTC64X version 2 по време на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България, 28.05.2011 - 29.05.2011, Копринка, Казанлък
http://www.youtube.com/watch?v=yp92RY3lxnU
---
/12/ - BLISSTOOL LTC64X v2 :: Засичане на монета разположена под силно минерализиран камък с дебелина около 8 см
Засичане на монета с диаметър 24.25 мм (50 евро цента) разположена под силно минерализиран камък с дебелина около 8 см, с металдетектор BLISSTOOL LTC64X version 2 по време на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България, 28.05.2011 - 29.05.2011, Копринка, Казанлък
http://www.youtube.com/watch?v=0vWyZkVRQH8
---
/11/ - BLISSTOOL LTC64X v2 :: Демонстрация на превъзходство при засичане на монета разположена под силно минерализиран камък
Демонстрация на превъзходството на металдетектор BLISSTOOL LTC64X version 2 при засичане на монета разположена под силно минерализиран камък по време на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България, 28.05.2011 - 29.05.2011, Копринка, Казанлък
http://www.youtube.com/watch?v=J0xeFKfE2X8
---
/10/ - BLISSTOOL LTC64X v2 :: Демонстрация на превъзходство при засичане на монета разположена под силно минерализиран камък
Демонстрация на превъзходството на металдетектор BLISSTOOL LTC64X version 2 при засичане на монета разположена под силно минерализиран камък по време на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България, 28.05.2011 - 29.05.2011, Копринка, Казанлък
http://www.youtube.com/watch?v=IUB7Nw_HHGk
---
/09/ - BLISSTOOL LTC64X v2 :: Засичане на монета разположена под силно минерализиран камък с дебелина около 8 см
Засичане на монета с диаметър 18.5 мм (10 стотинки) и на монета с диаметър 24.25 мм (50 евро цента) разположена под силно минерализиран камък с дебелина около 8 см, с металдетектор BLISSTOOL LTC64X version 2 по време на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България, 28.05.2011 - 29.05.2011, Копринка, Казанлък
http://www.youtube.com/watch?v=-dEqtEyPUsU
---
/08/ - BLISSTOOL LTC64X v2 :: Засичане на драхма (малка сребърна монета) разположена под 3 силно минерализирани камъни с дебелина около 8 см
Засичане на драхма (малка сребърна монета) разположена под 3 силно минерализирани камъни с дебелина около 8 см, с металдетектор BLISSTOOL LTC64X version 2 по време на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България, 28.05.2011 - 29.05.2011, Копринка, Казанлък
http://www.youtube.com/watch?v=FiQjN9a3BNQ
---
/07/ - BLISSTOOL LTC64X v2 :: Търсачи-посетители тестват самостоятелно металдетектора по време на събора
Търсачи - посетители тестват самостоятелно металдетектор BLISSTOOL LTC64X version 2 по време на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България, 28.05.2011 - 29.05.2011, Копринка, Казанлък
http://www.youtube.com/watch?v=-DndTObfPDI
---
/06/ - BLISSTOOL LTC64X v2 :: Търсачи-посетители тестват самостоятелно металдетектора по време на събора
Търсачи - посетители тестват самостоятелно металдетектор BLISSTOOL LTC64X version 2 по време на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България, 28.05.2011 - 29.05.2011, Копринка, Казанлък
http://www.youtube.com/watch?v=-l9iw3pgizM
---
/05/ - BLISSTOOL LTC64X v2 :: Засичане на малък месингов обект на дълбочина 25 см в глинеста почва със средна степен на минерализация
Засичане на малък месингов обект на дълбочина 25 см в глинеста почва със средна степен на минерализация с металдетектор BLISSTOOL LTC64X version 2 по време на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България, 28.05.2011 - 29.05.2011, Копринка, Казанлък
http://www.youtube.com/watch?v=liYzM4WQdrU
---
/04/ - BLISSTOOL LTC64X v2 :: Засичане на монета на дълбочина 25 см в глинеста почва със средна степен на минерализация
Засичане на монета с диаметър 24.25 мм (50 евро цента) и на монета с диаметър 18.5 мм (10 стотинки) на дълбочина 25 см в глинеста почва със средна степен на минерализация, с металдетектор BLISSTOOL LTC64X version 2 по време на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България, 28.05.2011 - 29.05.2011, Копринка, Казанлък
http://www.youtube.com/watch?v=JN5o4oJ96BM
---
/03/ - BLISSTOOL LTC64X v2 :: Засичане на монета разположена под силно минерализиран камък с дебелина около 8 см
Засичане на монета разположена под силно минерализиран камък с дебелина около 8 см, с металдетектор BLISSTOOL LTC64X version 2 по време на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България, 28.05.2011 - 29.05.2011, Копринка, Казанлък
http://www.youtube.com/watch?v=B_2iF_xstXI
---
/02/ - BLISSTOOL LTC64X v2 :: Засичане на монета и отхвърляне на желязо разположено под силно минерализиран камък с дебелина около 8 см
Засичане на монета с диаметър 24.25 мм (50 евро цента) и отхвърляне на желязо разположено под силно минерализиран камък с дебелина около 8 см, с металдетектор BLISSTOOL LTC64X version 2 по време на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България, 28.05.2011 - 29.05.2011, Копринка, Казанлък
http://www.youtube.com/watch?v=51JIPzunoTY
---
/01/ - BLISSTOOL LTC64X v2 :: Засичане на монета разположена под силно минерализиран камък с дебелина около 8 см
Засичане на монета с диаметър 24.25 мм (50 евро цента) разположена под силно минерализиран камък с дебелина около 8 см, с металдетектор BLISSTOOL LTC64X version 2 по време на Втори Национален Събор по Металдетектинг, България, 28.05.2011 - 29.05.2011, Копринка, Казанлък
http://www.youtube.com/watch?v=KB2ukBprnTg

Редактирано от: BLISSTOOL, на: 2011/11/05 18:27
  Само Регистрирани Потребители могат да публикуват Нови Мнения.
_GEN_GOTOTOP Отговори
RSS Eмисия на Mоследните Mнения


Bookmark and Share


Преведи автоматично тази страница на:
EnglishBulgarianCzechDanishDutchFinnishFrenchGermanGreekItalianPolishRomanianRussianSpanishSwedishLatvianLithuanianSlovakSlovenianEstonianHungarianTurkish   
JoomlaWatch Stats 1.2.6 by Matej Koval