• Bulgarian
  • English
BLISSTOOL
Advertisement

19 January 2018

BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) v4, v5 & v6.
13 May 2014


BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) v4, v5 & v6. ЗВЯРЪТ е по-мощен и по-стабилен.

След като металдетектор BLISSTOOL LTC64X се доказа като един от най-дълбоко засичащите металдетектори в света, особено когато става въпрос за не резонансни металдетектори тип индуктивен баланс, той си спечели прякора THE BEAST (ЗВЯРА). Този прякор беше измислен главно от потребителите на BLISSTOOL LTC64X v3, като олицетворение на неговата екстремна производителност. Доказвайки се навсякъде по света, BLISSTOOL LTC64X v3 се превърна в най-популярния и най-успешния BLISSTOOL металдетектор до момента. В тази връзка, а и предвид всички технологии, иновации и подобрения които ние вложихме в него, за нас беше истинско предизвикателство да разработим нещо още по-добро, т.е. да подобрим него. За реализацията на тази цел, ние работихме основно в две направления, които на пръв поглед са противоречиви едно спрямо друго: укротяване на ЗВЯРА и увеличаване на мощта на ЗВЯРА. След влагане на много време, ресурси, проучвания, изследвания и тестове, ние постигнахме целта си и сега с гордост ви представяме нашите най-нови модели металдетектори: BLISSTOOL LTC64X v4, BLISSTOOL LTC64X v5 и BLISSTOOL LTC64X v6. ЗВЯРЪТ в тях е по-мощен и по-стабилен.

С това, металдетектор BLISSTOOL LTC64X вече е наличен в седем версии:
   - версия 1 (LTC64X v1, LTC64X version 1);
   - версия 2 (LTC64X v2, LTC64X version 2);
   - версия 2i (LTC64X v2i, LTC64X version 2i);
   - версия 3 (LTC64X v3, LTC64X version 3);
   - версия 4 (LTC64X v4, LTC64X version 4);
   - версия 5 (LTC64X v5, LTC64X version 5);
   - версия 6 (LTC64X v6, LTC64X version 6).

Версията на BLISSTOOL LTC64X е обозначена върху кутията с електронния блок на металдетектора.

Въпреки, че на външен вид всички версии изглеждат еднакво, те имат съществени различия в характеристиките си: дълбочина на детекция, стабилност, дискриминация, базово поведение. Ето защо, всяка версия трябва да бъде считана за различен модел металдетектор, а не като обновяване на предходна версия. По същата причина, различните версии имат различна цена, попадат в различен ценови диапазон и се предлагат като различни модели металдетектори. Не се предлага обновяване от една към друга версия, т.е. от един към друг модел металдетектор, тъй като това е свързано със сложни и комплексни промени по електрониката, които в някои случаи са дори невъзможни за реализация. Обновявания са възможни, само в рамките на една и съща версия, в случаите когато такива са налични за нея.

Тъй като с всяка следваща партида, параметрите на всички версии на BLISSTOOL LTC64X са подобрявани, металдетекторите от най-новите партиди са по-добри в сравнение с първата представена партида: имат още по-добра дълбочина на детекция, още по-висока стабилност и са с още по-високо качество. За обозначаване на този факт, всички BLISSTOOL LTC64X металдетектори от най-новите партиди (т.е. всички BLISSTOOL LTC64X металдетектори, произведени и продадени след дата 12 Май 2014г.), имат надпис "THE BEAST" отляво и отдясно на кутията с електронния блок, като "THE BEAST" ("ЗВЯРА"), вече е официален псевдоним на всички версии на металдетектор BLISSTOOL LTC64X. BLISSTOOL LTC64X металдетекторите с надпис "THE BEAST", съдържат, гарантирано, всички налични подобрения до дата 12 Май 2014г. и след нея, когато такива са налични.

LTC64X v1 е стандартната версия.

LTC64X v2 е версия специално пригодена за тежки теренни условия.

LTC64X v2i е подобрена версия на v2.

LTC64X v3 е върхова версия с екстремна производителност.

LTC64X v4 е върхова версия с екстремна дълбочина на детекция, автоматичен стабилизатор с висока степен на стабилизация, NORMAL и TURBO/BOOST режим на предавателя.

LTC64X v5 е върхова версия с екстремна дълбочина на детекция, три автоматични стабилизатора (с ниска, средна и висока степен на стабилизация), NORMAL и TURBO/BOOST режим на предавателя, екстремно разширен обхват на дискриминация и подобрено разпределение на трите зони за дискриминация (осигуряващо възможност за ефективно изучаване и опознаване на засечения метален обект още преди той да бъде изкопан).

LTC64X v6 е върхова версия с екстремна дълбочина на детекция, автоматичен стабилизатор с много висока степен на стабилизация, NORMAL и TURBO/BOOST режим на предавателя, екстремно разширен обхват на дискриминация и подобрено разпределение на трите зони за дискриминация, ORE и SOIL режими (осигуряващи по-добра работа при тежки теренни условия, като: високо минерализирани терени, терени с високо съдържание на руда, силно замърсени с желязо терени, високо минерализирани пясъци, а също така по-добра дълбочина на детекция при ниско и средно минерализирани терени).


LTC64X v2 е по-добра от v1 с това че LTC64X v2 е оптимизирана за работа на:
   - силно замърсени терени;
   - високо минерализирани терени;
   - терени с високо съдържание на руда.

На описаните по-горе терени, LTC64X v1 също работи, но LTC64X v2 е допълнително оптимизирана за такива терени.

LTC64X v2i е по-добра от v2, с това че при LTC64X v2i са подобрени:
   - дълбочината на детекция;
   - чувствителността към много малки метални обекти.

LTC64X v3 е по-добра от v2i, с това че LTC64X v3 е:
   - с екстремно подобрена дълбочина на детекция;
   - с екстремно подобрена чувствителност към много малки метални обекти;
   - оптимизирана за търсене на самородно злато;
   - с разширен обхват за настройка на чувствителността и поведението;
   - с възможности за успешно конкуриране с multi-period pulse induction металдетектори. В сравнение с тях, има подобна дълбочина на детекция, по-голяма универсалност и отлична дискриминация.

LTC64X v4 е по-добра от v3, с това че LTC64X v4 е:
   - с екстремно подобрена дълбочина на детекция към много малки, малки, средни и големи метални обекти;
   - с екстремно подобрена стабилност, която се запазва дори при работа с максимални настройки;
   - с две базови работни честоти: 8.0KHz и 7.4KHz;
   - с плавно регулиране на работната честота от 7.4KHz до 8.0KHz;
   - с плавно регулиране на мощността на излъчване на предавателя;
   - с NORMAL (при честота 8.0KHz) и с TURBO/BOOST режим на предавателя (при честота 7.4KHz) с увеличена мощност на излъчване;
   - TURBO/BOOST режим на предавателя, ефективен не само при ниско минерализирани терени, но също и при средно и високо минерализирани терени, терени с високо съдържание на руда и терени осеяни с камъни и скали;
   - с автоматичен стабилизатор с висока степен на стабилизация;
   - с подобрена дискриминация;
   - с подобрено елиминиране на нееднородностите на терена;
   - с подобрено отхвърляне на желязо, шлака и горещи скали;
   - с подобрено елиминиране на електромагнитни смущения;
   - с поведение осигуряващо по-комфортна работа при всеки тип терен, включително при високо минерализирани терени, терени с високо съдържание на руда и терени осеяни с камъни и скали.

LTC64X v5 е по-добра от v4, с това че LTC64X v5 е:
   - с екстремно разширен обхват на дискриминация. Освен желязо, алуминиево фолио и ниско проводими метални обекти от цветни метали и сплави, при нужда, могат да се дискриминират и средно и високо проводими метални обекти от цветни метали (цинк, никел, мед, олово, алуминий, сребро, злато) и техните сплави;
   - с подобрено разпределение на трите зони за дискриминация, осигуряващо възможност за ефективно изучаване и опознаване на засечения метален обект още преди той да бъде изкопан. Благодарение на това, с голяма вероятност, може да се предположи какъв точно е засечения метален обект още преди той да бъде изкопан: малък, голям, нискокачествен, висококачествен, ниско, средно или високо проводим. Освен това, за конкретни терени и условия, които потребителя е опознал, може да се предположи и от какъв точно метал е засечения метален обект: цинк, никел, мед, олово, алуминий, сребро, злато; и какъв точно е засечения метален обект: монета, артефакт, съкровище или съвременен замърсител. Всичко това, осигурява по-ефективно и по-комфортно селективно търсене на метални обекти;
   - с три автоматични стабилизатора: с ниска, средна и висока степен на стабилизация, осигуряващи възможност за високо ефективна стабилизация и екстремна производителност при всякакви теренни условия.

LTC64X v6 е по-добра от v5, с това че LTC64X v6 е:
   - с подобрена работа при високо минерализирани терени, терени с високо съдържание на руда, плажно търсене (по крайбрежието, влажна почва, сух пясък, мокър пясък, минерализиран пясък);
   - с режим ORE (РУДА), оптимизиран за работа при високо минерализирани терени, терени с високо съдържание на руда, терени осеяни с горещи камъни и скали, силно замърсени с желязо терени, плажно търсене във високо минерализирани пясъци;
   - с режим SOIL (ПОЧВА), оптимизиран за работа при ниско и средно минерализирани терени, терени осеяни с камъни и скали, плажно търсене в ниско и средно минерализирани пясъци;
   - с по-висока скорост на детекция и по-висока скорост на възстановяване от претоварване в режим ORE (РУДА);
   - с подобрена дълбочина на детекция и подобрен комфорт при работа на всеки тип терен;
   - с автоматичен стабилизатор с много висока степен на стабилизация.

За всички BLISSTOOL LTC64X версии, са налични:
- STANDARD package (СТАНДАРТЕН комплект) с 28 см (11") DD търсеща бобина BLISSTOOL DD28SC2;
- DEEP package (ДЪЛБОЧИНЕН комплект) с 38 см (15") DD търсеща бобина BLISSTOOL DD38SC2;
- EXTREME package (ЕКСТРЕМЕН комплект) с 28 см (11") DD търсеща бобина BLISSTOOL DD28SC2 и 38 см (15") DD търсеща бобина BLISSTOOL DD38SC2.

Коя версия е по-подходяща за вас трябва да прецените сами според вашите конкретни нужди.

Нашите допълнителни насочващи препоръки и разяснения за вас са:

1/ По отношение на терена и универсалността:
   - Всички версии са проектирани да бъдат универсални, т.е. при адекватна потребителска настройка, всички версии работят добре на всякакъв тип терени.

2/ По отношение на дълбочината на детекция:
   - На практика, при правилна настройка, v1 и v2 имат еднаква дълбочина на детекция;
   - v2i има по-добра дълбочина на детекция от v1 и v2;
   - v3 има по-добра дълбочина на детекция от v1, v2 и v2i;
   - На практика, при правилна настройка, v4 и v5 имат еднаква дълбочина на детекция. v4 и v5 имат по-добра дълбочина на детекция от v1, v2, v2i и v3;
   - v6 има по-добра дълбочина на детекция от v1, v2, v2i, v3, v4 и v5.

 
Следваща >


Bookmark and Share


Преведи автоматично тази страница на:
EnglishBulgarianCzechDanishDutchFinnishFrenchGermanGreekItalianPolishRomanianRussianSpanishSwedishLatvianLithuanianSlovakSlovenianEstonianHungarianTurkish   
JoomlaWatch Stats 1.2.6 by Matej Koval
Потребител

Забравена парола
Нямате достъп?
Регистрирайте се!!!
Auto translator
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Bookmark and Share

Количка за пазар

Количката Ви е празна.

Искате да купите?
Използвайте нашия Онлайн магазин. Удобен и лесен начин да изберете и поръчате онлайн BLISSTOOL металдетектор на добра цена.
Изберете най-удобния за Вас начин за плащане и доставка.
Можете да закупите Вашия BLISSTOOL металдетектор и лично от нас или от някой от нашите дистрибутори.
Последно във форума
БЮЛЕТИН

:

:


Доставки и Плащания


СТАТИСТИКА
Посетени страници: 
87508

Уникални посетители: 
18235

Потребители:                       755
потребители online
В момента няма